AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

CASA MASOVER amb raó fiscal E-25543703 de nacionalitat espanyola amb domicili a C /Únic, s/n, 25555 Buira (Lleida), és titular del website www.casamasover.com, i com a tal, els informa que és necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica (15/1999), de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran incorporades als nostres corresponents fitxers amb l´exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis i la informació oferta.
 

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals:
CASA MASOVER responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels formlaris de reserva o solicitud d'informació que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privadesa respecte a les seves dades, que seran tractades amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

CASA MASOVER li informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests son imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts, tots els camps són d´obligada resposta llevat de els ressenyats amb un asterisc (*).
 

Drets d´accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals:
En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament al nostre fitxer per a consultar les seves dades, rectificar-les si són erronies han variat i cancel·lar-les si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit o personalment a CASA MASOVER C /Únic, s/n, 25555 Buira (Lleida) o en el correu electrònic informacio@casamasover.com.

CASA MASOVER li informa que les seves dades són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, tret que l´usuari ens ho autoritzi.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzats, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Així mateix, ens certifica que tots les dades que Vè. ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix. Entenem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que CASA MASOVER ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.
 

La utilització de cookies en les nostres pàgines web tenen l´única finalitat d´interrelacionar les dades a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades. Les *cookies són uns fitxers que es guarden en el seu ordinador durant la visita a la pàgina web, però que són eliminats immediatament al tancar el navegador.
 

CASA MASOVER pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d´aquesta Web. Per a qualsevol qüestió respecte a les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 973 661 700, per escrit o personalment a través de correu electrònic informacio@casamasover.com.


CASA MASOVER
Telefon de contacte: 973 661 700
Correu electrònic: informacio@casamasover.com.
Núm. de registre del RESTAURANT: C-00970-SL
Núm. de registre Turisme de la CASA DE PAGÈS: PL-00035
Núm. de registre Turisme dels APARTAMENTS TURÍSTICS: EL-00030

Subscriure-te a la newsletter

Accepto la Llei de protecció de dades